024.7305.5588

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống yêu cầu hỗ trợ. Mỗi lần hỗ trợ được chỉ định một số yêu duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. Để bạn tham khảo, chúng tôi cung cấp toàn bộ lưu trữ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Cần có địa chỉ email hợp lệ để gửi một yêu cầu.

チケットを作成する

Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

チケットを作成する

チケットのステータスを 確認する

We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

チケットのステータスを 確認する

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

しばらくお待ちください...

しばらくお待ちください…