024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Giáo viên] 5. Các thông tin khác

Các lớp của tôi
Giáo viên xem danh sách buổi dạy của mình trong chức năng quản lý các lớp của tôi.
Để xem chi tiết, giáo viên nhấn menu Lớp học trực tuyến -> Các lớp của tôi.

image


Khi đến giờ vào lớp, giáo viên nhấn Vào lớp để bắt đầu tham gia vào lớp học online.
Sau khi nhấn button Vào lớp, hệ thống chuyển sang tab mới và yêu cầu kiểm tra thiết bị. Giáo viên kiểm tra thiết bị máy tính hoặc có thể bỏ qua nhanh bước này:

image

Giao diện kiểm tra thiết bị:
image

Sau khi hoàn thành kiểm tra, giáo viên nhấn Vào phòng để bắt đầu tham gia buổi học trực tuyến:
image


Giao diện lớp học chế độ trình chiếu:
https://lh6.googleusercontent.com/WsjFbaVwS08yA8AdAc6z8iPzWtNCDkgHpXZC98aWx63_ukesS1IWSr-75JPXY9AuZUlDB7rjwwqOW7Frc61sNnFYvUQFZQo5nQq5bcQIyJHfrx8wJtTU7dHDChuNz_FjH1t7Nv7vPj8

Giao diện lớp học chế độ webcam:
https://lh5.googleusercontent.com/JhdFwjxkotC6Z8NKd3KJyweK3TWdP_z0YKKwQ0F24Ozpy9GCvX9f3rnwrNeXs9-Um0YGJhWNVO8w7wJhaay8i7a0gvx1TYWjEUQOpvQTAfCKTNYFJ9zVsR7Sq7iWED_qZE48zg1avH8

Một số tính năng khác như xem danh sách người dùng trong phòng, bật/ tắt mic, webcam của học viên, chuyển quyền trình chiếu cho học viên:
https://lh6.googleusercontent.com/-8wWdaeaAFkdUYSUf_k2tBb0JVkxiF164Idgb0dDT-O8dN1Usudz3mxzqUCUDhwLe1roJjiOmxY0WpJE5fCZtxnDqCPh-EG1UZ3RUnqhKIqdM5_UXfIwffNMuklBy27bnEvLlN5FzgU

Công cụ chỉnh sửa slide bài giảng:
https://lh5.googleusercontent.com/yJQS2e97og4UD-0KIpAVZJkbKqj8btQ5oqipkt5-YPnjD14wNa4QPD0LI5QxRRIMlCRifZfzzr5EVZRn3LQSLQc2T8pJJY_6Vc7q0_oVkIzMlnWSSA1M9Gy5m_KPQECbd_VtpG86KYo

Chia sẻ màn hình, chia sẻ video cho các thành viên trong lớp học cùng xem:
https://lh5.googleusercontent.com/EILMB4xdrFtwkNV22Bcdtu9F2JFpJjyy1ir0XSDfs2HX6kJQQ58HQEzbfUEvsRrrssxyzQuQK3f_2wjFiowTOikoGCwK5NEaMpm6AP5z2aYyL9Q3JgrLc6BZA3dDSKhGY3MmLczJOf4

Lịch dạy
Giáo viên có thể theo dõi lịch dạy lớp trực tuyến của mình bằng chức năng lịch dạy để đảm bảo không bị sót lịch dạy với học viên.
Để xem chi tiết lịch dạy nhấn menu Lớp học trực tuyến -> Lịch dạy trực tuyến.
image

Chương trình đào tạo trong hệ thống
Giáo viên có quyền xem danh sách các chương trình đào tạo công khai trong hệ thống.
Giáo viên xem danh sách chương trình:
image

Giáo viên xem chi tiết 1 chương trình:
image

Giáo viên vào học thử 1 chương trình:
image

Quy định từ phòng đào tạo
Để xem các quy định về điều khoản sử dụng, trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên, giáo viên đến trang Quy định giáo viên để biết thêm chi tiết.
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!