024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 50. Chủ đề

Sau khi đã tạo các danh mục trong hệ thống, thì các thành viên trong diễn đàn mới có thể tạo các chủ đề để các thành viên tham gia thảo luận.
Giao diện quản lý chủ đề theo danh mục. Click vào mỗi danh mục để xem các chủ đề và danh mục con ở bên trong, mỗi chủ đề có thông tin về lượt xem và lượt bình luận của người dùng. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp các danh mục cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin.image

Để tạo chủ đề, thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Tạo chủ đề] ở danh mục cần tạo
  • Bước 2: Nhập tiêu đề của chủ đề
  • Bước 3: Nhập nội dung của chủ đề thảo luận
  • Bước 4: Cấu hình cho phép bình luân và ghim bài viết
  • Bước 5: Nhấn [Lưu]
Sau khi tạo thành công, chủ đề được công khai thì các thành viên khác có thể vào tham gia bình luận.
Trong trang quản lý chủ đề, các Mod có quyền ghim, chỉnh sửa, thay đổi trạng thái và xóa chủ đề.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!