024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Phòng đào tạo] 5. Quản lý kinh doanh

Với việc tích hợp thanh toán vào hệ thống Cloudclass, quản trị đào tạo có thể dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh của hệ thống dựa trên các chức năng như quản lý đơn hàng, quản lý gói giá, quản lý khuyến mại…

Quản lý đơn hàng
Có 2 loại đơn hàng trong hệ thống là: Đơn hàng COD và Đơn hàng chuyển khoản online.
Để xem danh sách đơn hàng COD trong hệ thống nhấn menu: Quản lý kinh doanh -> Quản lý đơn hàng COD.
image

Tại đây hệ thống cung cấp các chức năng: lọc đơn hàng theo trạng thái, tạo đơn hàng COD mới cho khách hàng, cập nhật vận đơn, xuất excel danh sách đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng, tạo thẻ kích hoạt cho đơn hàng…

Tạo đơn hàng COD
Bước 1: Click [Tạo đơn hàng COD]
Bước 2: Chọn khóa học cần mua cho đơn hàng
Bước 3: Nhập thông tin người mua và người nhận
Bước 4: Click [Tạo đơn hàng] để hoàn thành

image

Tạo thẻ kích hoạt khóa học
Bước 1: Click [Tạo thẻ kích hoạt] ở đơn hàng của khách hàng
Bước 2: Nhập thời gian hợp lệ để kích hoạt
Bước 3: Nhấn [Tạo thẻ] để hoàn thành

image

Để xem toàn bộ đơn hàng trong hệ thống click menu Quản lý kinh doanh -> Quản lý đơn hàng.

Quản lý mã kích hoạt
Để xem toàn bộ mã kích hoạt trong hệ thống, nhấn menu Quản lý kinh doanh -> Quản lý mã kích hoạt.
Tại đây, quản lý có thể xem mã, đặt lại mã hoặc khóa mã đang hoạt động.

image

Quản lý gói giá
Quản lý gói giá là chức năng cho phép quản trị đào tạo tạo các gói giá cho các khóa học trên hệ thống. Đối với các khóa học có gói giá, học viên có thể mua khóa học từ trang chủ của hệ thống.

Giao diện trang quản lý gói giá:
image

Thêm gói giá mới:
image

Bước thực hiện:
  • Bước 1: Nhấn [Thêm gói học]
  • Bước 2: Chọn chương trình được tạo gói giá
  • Bước 3: Nhập tên gói giá
  • Bước 4: Nhập thông tin gói giá: về thời gian áp dụng, ngày sử dụng, giá thực, giá bán…
  • Bước 5: Nhập đối tượng áp dụng
  • Bước 6: Chọn chương trình điều kiện để tham gia gói học này (nếu có)
  • Bước 7: Nhấn [Lưu] để hoàn thành


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!